Σύνταξης

  • Παπαλέξης Στέφανος, Γενικός Γραμματέας Π.Ε.ΚΑ.Π.  (Υπεύθυνος)

  • Σκίκος Νικόλαος, Πρόεδρος Π.Ε.ΚΑ.Π.

  • Κωτσάκης Σταύρος, Αντιπρόεδρος Π.Ε.ΚΑ.Π.

  • Παναγιώτου Νικόλαος, Ταμίας Π.Ε.ΚΑ.Π.

  • Ρούβαλης Σωτήρης, Οργανωτικός Γραμματέας Π.Ε.ΚΑ.Π.

  • Βαϊτσίδης Χρήστος, Ειδικός Γραμματέας Π.Ε.ΚΑ.Π.

  • Μπεγέτη Αναστασία, Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.Π.

  • Σιώτος Ευάγγελος, Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.Π.

  • Ξυδέας Θεόδωρος, Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.Π.

Θέματα Πληροφορικής Παιδείας

Subscribe to Our Newsletter


© 2021 Periodiko.pekap.gr | All Rights Reserved
Website Designed and Created by Plhroforikh.gr