Επιτροπές

Έκδοσης:

Προεδρείο Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

Σύνταξης:

Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

Επιστημονική:

Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής

Μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων Πληροφορικής

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. Τμημάτων Πληροφορικής

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Τμημάτων Πληροφορικής

 

 

Θέματα Πληροφορικής Παιδείας

Subscribe to Our Newsletter


© 2021 Periodiko.pekap.gr | All Rights Reserved
Website Designed and Created by Plhroforikh.gr