Θεματικοί Άξονες

Το Περιοδικό εστιάζει στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

 • Διδασκαλία και Διδακτική της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής
 • Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής
 • Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • Ψηφιακός Γραμματισμός
 • Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Κοινωνική Πληροφορική
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Διαδίκτυα των Πραγμάτων
 • S.T.E.M. και Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Ανάπτυξη και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Διδακτική αξιοποίηση σύγχρονων Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Θέματα Ασφάλειας και Χρήσης του Διαδικτύου
 • Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση
 • Εφαρμογές Τ.Π.Ε. για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων
 • Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή

 

Θέματα Πληροφορικής Παιδείας

Subscribe to Our Newsletter


© 2021 Periodiko.pekap.gr | All Rights Reserved
Website Designed and Created by Plhroforikh.gr